Fysiurgisk Hesteterapi

Hvad er en Fysiurgisk Hesteterapeut?

Fysiurgiske hesteterapeuter arbejder udelukkende med blide teknikker, som ikke kan lave skade på raske heste.
Vi arbejder ikke på drægtige, syge- eller medicinerede heste.
Vi stiller ikke diagnoser eller igangsætter terapi på deciderede skader, som ikke er udredt af dyrlæger først.
Hvis vi er i tvivl, beder vi altid om at få en dyrlæges vurdering eller behandling ind over forløbet.
Vi “skræller” løget, ment på den måde, at vi løsner spændinger og indskrænkninger af hestens bevægemønster. Disse spændinger, skævheder og låsninger kan være et produkt af hestens aflastning fra en anden skade, som måske først viser sig, når vi har løsnet hesten om. Vores terapi kan ikke være årsag til disse skader, men vil i nogle tilfælde løsne op på en sådan måde, at man først opdager hestens primære problem undervejs i processen.
En fysiurgisk hesteterapeut kan ikke erstatte en dyrlæge, men supplere med fysisk terapi, hvor dette måtte være relevant.
Vi behandler altså ikke sygdomme eller akutte skader, men hjælper med afspænding og øget bevægelighed, hvilket fremmer præstation og velvære.
(www.fysiurgiske-hesteterapeut.dk)

Hvorfor vælge en Fysiurgisk Hesteterapeut?

En Fysiurgisk Hesteterapeut er en terapeut, der har gennemgået en grundig og godkendt uddannelse, samt bestået både en teoretisk og en praktisk eksamen.
Denne uddannelse er den eneste med denne sammensætning i Danmark, og skolen – Center for Dyreterapi – har en faglig fælleseuropæisk godkendelse gennem PETbc i England.
Denne godkendelse af en anerkendt, velanset og uvildig forening er din sikkerhed for, at uddannelsens materiale, undervisning, praktik og eksamen lever op til foreningens høje krav, og derved sikrer, at alle terapeuter der gennemfører denne uddannelse lever op til den samme høje standard. 


En Fysiurgisk Hesteterapeut har kendskab til:
– Hestens fysiologi
– Bevægelsesapperatet
– Muskler
– Skelet
– Led, ledbånd, sener og facia
– Akupunktur-punkter
– Stress-punkter
– Massage
– Special-massage
– Kranio-Sacral Terapi
– Ledmobilisering
– Laserterapi
– Afspænding
– Streching/udstrækning
– Ernæring
– Sadler
– Tænder og bidtilpasning

Derudover kan du hos en fysiurgisk hesteterapeut hente gode råd og inspiration til træning, genoptræning, udstyr, m.m.
NB: En Fysiurgisk Hesteterapeut må kun arbejde på raske heste!
Ved mistanke om halthed, tilskadekomst eller sygdom skal en dyrlæge først konsulteres.
Herudover må der ikke arbejdes på drægtige hopper, og hvis hesten lider af en akut eller kronisk lidelse, såsom forfangenhed, allergi eller lign. skal der foreligge dokumentation (mundtlig eller skriftlig) fra en dyrlæge om, at terapeuten må arbejde på hesten.

Hvad kan en Fysiurgisk Hesteterapeut gøre for din hest?


En Fysiurgisk Hesteterapeut kan afspænde og skabe bevægelighed, såsom:
– Spændinger i muskler, sener og ledbånd
– Nedsat bevægelig i led
– Arvæv
– Blokeringer i kroppens “flow”
Disse problemstillinger kan komme til udtryk ved fx:
– Hesten virker stiv på den ene volte
– Hesten går uroligt med hovedet
– Hesten værger sig mod sadlen
– Hesten virker uoplagt og/eller træg
– Hesten virker nervøs og/eller sammenfarende
– Hesten har svært ved at bøje sig til en side
– Hesten har svært ved at træde ind med bagbenene og bære sig korrekt
– Hesten opfører sig anderledes end normalt


Et besøg fra en fysiurgisk hesteterapeut starter med at terapeuten vurderer hesten ved hjælp af gangarts-analyser og ved at mærke hesten igennem (palpere blødvævet)
Herved identificeres eventuelle problemstillinger, og terapeuten danner sig et overblik over, hvilken tilgang der tilgodeser hesten bedst muligt.
Ved hjælp af forskellige teknikker såsom massage, KST (Kranio-Sacral Terapi) akupressur og ledmobilisering forsøger terapeuten herefter at afbalancere hestens krop, således at blokeringer mindskes/forsvinder, og hesten igen kan bruge kroppen optimalt og uden ubehag.
Alle terapeuter arbejder forskelligt, men ved at vælge en terapuet fra listen på denne hjemmeside, sikrer du dig, at din valgte terapeut er kvalificeret, eksamineret og godkendt i forhold til DFH’s standard og forsikring
(www.fysiurgisk-hesteterapeut.dk)